מתחם הרותם חיפה

פינוי בינוי מתחם הרותם חיפה הרותם 17,19 בן צור 5,7,9 היזם נקסט אורבן פרוייקט פינוי של 112 יחידות.

התקשרו כעת